.

Creative Media Education
Språk

Kontakt

SAE Stockholm

Besöks- och postadress
Råsundavägen 45
169 57 Solna

Telefon: 08 - 730 51 00 (mån - tor kl 10.00 - 18.00, fredagar kl 10.00 - 16.00)
Email:
info@saestockholm.se

Google Maps Karta (pdf)

Kort vägbeskrivning:

Kommunalt: SAE ligger ca 120 meter från Solna Station (pendeltåg och bussar).

Bil: E4 avfart 167 (Solna C/Hagaparken) - sedan, efter att ha passerat 2 rondeller, sväng 1:a till höger och direkt efter det till vänster, du bör då se SAE (första huset på din vänstra sida).

Vi vill gärna upplysa om att det under hösten 2013 och delar av 2014 kommer att finnas vissa mindre störningar av framkomligheten till vår fasad pga byggarbeten beställda av Solna Stad för att förbättra framkomligheten för Arena Staden.

Bankuppgifter

Namn
Handelsbanken Näsby Park
Adress
Eskanderv. 10, 18354 Täby, Sweden

BG

5964-1977
Kontonr
106 636 758
BIC/IBAN
HANDSESS / SE03 6000 0000 0001 0663 6758