.

Creative Media Education
Språk

Audio Diploma

Audio Production Program

Audio Production Program

Audio Production Program är en praktisk produktionsinriktad yrkesutbildning för dig som vill bli professionell ljud- eller musikproducent, och arbete med musik- och ljudproduktion inom studio, musik, film, TV, spel, reklam, radio och andra medier. 
Utbildningen är 18 månader lång med teorilektioner på kvällstid samt en stor mängd praktisk träning utöver detta.
SAE Stockholm har flertalet yrkesverksamma och framgångsrika låtskrivare, producenter och ljudtekniker i personalen, som ihop med ett stort nätverk inom den etablerade musikindustrin ger en mycket realistisk och verklighetsanknuten producentutbildning.

Bakgrund

Utbildningen är utformad för att ge dig en gedigen praktisk, så väl som teoretisk kunskapsgrund och ett kreativt lyft. Den heltäckande teorin och stora mängden praktisk träning ger en bred kompetens och specialiseringar som rustar dig för din karriär och gör dig framgångsrik, både som anställd och som egenföretagare. Utexaminerade elever blir väl förtrogna med ljud- och produktionsutrustning samt olika arbetsflöden. Mångfalden av praktiska övningar ger eleven en egen portfolio med olika arbetsprover efter utbildningen.

Målsättning:

Utbildningens målsättning är att:

 • • högsta möjliga praktiska och teoretiska kunskapsnivå nås för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden.
 • • omedelbart vara nyttig och produktiv för verkliga arbetssituationer i dagens dynamiska arbetsmarknad.
 • • tillhandahålla grundlig kunskap om produktionsteknik och arbetsmetoder inom ljud- och musikproduktion.
 • • du blir bättre på att färdigställa egna produktioner.
 • • utveckla och förbättra din tekniska kreativitet och produktivitet inom musik- och ljudproduktion.
 • • stödja dig - att med hjälp av de allra senaste verktygen - öka din kreativitet och effektivitet.
 • • bygga upp helhetskompetens och flexibilitet för att göra dig mer konkurrenskraftig.
 • • möjliggöra för akademisk vidareutbildning och fördjupning och ytterligare specialiseringar på egen hand.
 • • ge dig ett brett och mångsidigt kunnande som behövs som egenföretagare och anställd.
 • • uppnå ett stort självförtroende, den rätta mentala inställningen och rätt förutsättningar för karriär inom ljudproduktion, musikproduktion och ljudteknik.
 • • att vara Sveriges bästa producentutbildning och ger dig verktygen för morgondagens bransch.

APP är riktad till dig som (några exempel):

 • • sysslar med ljud och musikproduktion som hobby men är intresserad av det som yrke
 • • vill bredda din kunskapsbas inom ljudteknik, musik- och och ljudproduktion, ljudläggning, radioreklam m.m.
 • • vill kunna arbeta på högsta nivå med ljudproduktion, ljudteknik, ljudläggning, spelljud, radioreklam och radiojinglar, som t.ex. ljudproducent, musikproducent, ljudtekniker, ljudläggare eller sound designer.
 • • vill vara uppdaterad på en ständigt föränderlig arbetsmarknad
 • • vill starta eget företag inom detta område
 • • vill kunna fortsätta med sitt nuvarande arbete och studera på deltid i sin egen takt

Utbildningens format:

Audio Production Program har två lektioner per vecka på kvällstid (18:00 - 21:30).
Praktiska arbeten genomförs genom individuellt arbete som bokas på valfria tider, utanför lektionstid, under skolans öppettider (vardagar 10-22 och lördagar 10-19). Ingen maxgräns sätts när det gäller hur mycket praktisk tid en elev kan boka under sin utbildning.
Under skolans öppettider finns alltid en handledare att tillgå för rådgivning och praktisk hjälp.
Eleven ska genomföra ett antal målorienterade övningar, på olika arbetstationer och i olika studior. När dessa är genomförda får eleven arbeta vidare med egna projekt och få rådgivning av SAE:s personal. Teorilektioner genomförs i olika block vilka avslutas med ett teoriprov.

Utbildningens längd: 18 månader (deltid).
Lektionstider: Måndag och onsdag eller tisdag och torsdag kl 18.00- 21.30.
Praktisk tid: Bokas individuellt utanför lektionstid.
Ledigheter: Två veckor sommarlov och två veckor vinterlov.

Betygsättning

Betygssättningen består av två delar; teori och praktik.
Det slutliga betyget på den teoretiska delen bygger på det genomsnittliga resultatet av flertalet delprov, utbildningens teoretiska slutprov och specialarbete.
Det praktiska kunnandet betygsätts genom bedömning av praktiska övningar samt utbildningens slutprojekt. Utöver dessa så genomförs också ett antal praktiska prov under studietiden.
För ett godkänt Audio Production Diploma ska eleven totalt uppnå 80% i slutbetyg.
Audio Production Program:s poängsystem motsvarar 180 poäng av en Bachelor of Arts Degrees totala 360* och utfärdas av SAE institute i partnerskap med Middlesex University i London.


Rekomenderad vidareutbildning

Bachelor of Arts
Denna nivå av vidareutbildning efter APP, kan studeras på flera av SAE Institute:s skolor runt om i världen. Utbildningssteget är 12 månader långt och reservation av plats kan göras genom SAE Institute Stockholm.

För utförlig information om SAE Institute:s BA, kontakta SAE Institute Stockholm.
Observera att SAE Institute använder Middlesex University:s poängsystem, där 360 Middlesex Univeristy Credit Points motsvarar 180 ECTS*-poäng.

Avgift och Ansökan:

För utbildningens avgift och startdatum var god se prislista.

Så här ansöker du:
Kontakta SAE och boka en individuell intervju.
Efter intervjun: Fyll i det medföljande ansökningsformuläret. Signera båda sidor.
Posta formuläret till: SAE Institute Stockholm, Box 3042, 16903 Solna.
Alternativt, fyll i onlineregistreringen.
Betala in registreringsavgiften till SAE:s bankgiro: 5964-1977. Ange namn eller personnummer.
Kontrollera att din ansökan har registrerats 3-4 arbetsdagar senare.

Ansökningkrav:

Minimiålder är 18 år med gymnasiekompetens eller 21 år. Goda kunskaper inom engelska och matematik är nödvändiga. En individuell intervju bokas in innan ansökan för att avgöra om den sökande uppfyller alla nödvändiga kriterier och kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa möjliga sätt.

Exempel på kursinnehåll (urval):

Ämnesområden

 • • Mixning i stereo & surround
 • • Mastering
 • • Kompressor, limiter och andra dynamiska processorer
 • • EQ/filter
 • • Effekter
 • • Logic Pro (musikprogram)
 • • Pro Tools (musikprogram)
 • • Studio- och inspelningsteknik
 • • Digitalteknik
 • • Musikteori
 • • Arrangemang
 • • MIDI och programmering
 • • Produktionsteknik
 • • Musik- och ljudproduktion för reklam
 • • Ljudsynteser samt hård- och mjukvarusynthar
 • • Ljudlära och ljudteknik
 • • Ljuddesign
 • • Ljudläggning och post-production
 • • Surround-ljud
 • • Akustik
 • • Projektplanering och budgetering
 • • Ekonomi, upphovsrätt och marknadsföring

Övningar

 • • Stereo mix
 • • Surround mix
 • • Mastering
 • • Akustiska och elektroniska projekt
 • • Ljudläggning för film och spel
 • • Ljuddesign och musikproduktion för spel
 • • Ljuddesign och musikproduktion för radiojingel
 • • Avancerad produktion i Logic Pro
 • • Avancerad produktion i Pro Tools
 • • MIDI-programmering
 • • Samplingsteknik
 • • Remix
 • • Röstarrangemang och produktion
 • • Truminspelning och redigering
 • • Produktion av egna låtar
 • • Slutprojekt

Hämta broschyrer och prislista här

Finansieringsmöjligheter

Anmäl dig online här
Om du har några frågor om utbildningarna så är du varmt välkommen kontakta oss på stockholm.support@sae.edu.