.

Creative Media Education
Språk

Music Business Diploma

Music Business Program

Music Business Program är en av SAE Institutes senaste utbildningar, som har tagits fram för att bemöta behovet av mångsidiga och dynamiska yrkesutövare inom en bransch i ständig förnyelse.

Utbildningen är på heltid och sträcker sig över ett år. Studieåret omfattar 48 veckors studier där veckorna innehåller ett antal föreläsningar, workshops och seminarier inom olika områden, hållna av experter inom branschen.
Utöver detta ska varje elev organisera sina praktiska arbeten som utförs individuellt så väl som i grupp.

Utbildningen berättigar eleven till studiestöd från CSN.

Music Business Program

Music Business Program är en av SAE Institutes senaste utbildningar, som har tagits fram för att bemöta behovet av mångsidiga och dynamiska yrkesutövare inom musikbranchen, en bransch i ständig förnyelse.
Utbildningen är på heltid och sträcker sig över ett år. Studieåret omfattar 48 veckors studier där veckorna innehåller ett antal föreläsningar, workshops och seminarier inom olika områden, hållna av experter inom branschen.
Utöver detta ska varje elev organisera sina praktiska arbeten som utförs individuellt så väl som i grupp.
Utbildningen berättigar eleven till studiestöd från CSN.

Bakgrund

 • • Siktar du på en karriär inom musikbranschen?
 • • Vill du starta eget skivbolag, produktionsbolag, eller musikförlag?
 • • Vill du jobba som promotor, artisbokare eller eventarrangör?
 • • Är du en låtskrivare eller artist som vill veta mer om musikbranschen?
 • • Vill du lära dig hur du bättre lyckas med att få ut din musik och stå ut i konkurrensen?
 • • Vill du skapa morgondagens musiktjänst?

Som namnet Music Business Program antyder är denna utbildning främst inriktad på de affärsmässiga, administrativa, finansiella och juridiska aspekterna av musikbranschen och underhållningsindustrin.

Musik är ständigt närvarande i vår omgivning. Förutom den musik vi själva väljer att lyssna på exponeras vi även för musik i reklam, TV, filmer, datorspel, på gymmet, i klädaffären, i hissen o.s.v. Bakom denna musik finns alltid en upphovsman, kreatören till själva verket. I steget mellan kreatören och den färdiga låten som vi lyssnar på finns en rad olika aktörer. Musiken ska upptäckas, arrangeras, produceras, spelas in, marknadsföras, distribueras o.s.v. Dessutom måste man boka spelningar, arrangera turnéer, festivaler och andra event, allt för att upprätta den fysiska kontakten mellan artister och konsumenterna samt tillhandahålla upplevelser för fansen. Vidare ska alla dessa steg finansieras av någon, och detta måste göras enligt gällande reglement.

Man inser snabbt att musikbranschen är mycket omfattande, och oerhört komplex!

Musikbranschen har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Med internets intågande i vår vardag har många saker förändrats, däribland hur vi konsumerar musik. Detta har ändrat förutsättningarna för i princip alla aktörer på marknaden, både till det positiva, men även negativt. I och med detta har dock många nya dörrar till musikbranschen öppnats. 

Med en pågående reform och oanade möjligheter inför framtiden är detta helt klart en av de mest spännande branscherna just nu!

Målsättning:

Målsättningen är att eleven efter Music Business Program ska ha:
  • • djupast möjliga kunskap om musikbranschen, dess uppbyggnad, dess aktörer och deras funktion.
  • • största möjliga insikt i de modeller och metoder som används inom musikindustrin.
  • • grundläggande kunskap om juridiken inom musikbranschen.
  • • lärt sig tolka och förstå kontrakt.
  • • lärt sig utforma och skriva egna kontrakt.
  • • en ökad förståelse för artistisk profilering.
  • • förståelse för vikten av rätt arrangemang och produktion.
  • • praktiska kunskaper inom musikproduktion gällande vanliga musikprogram och utrustning i en inspelningsstudio.
  • • djupast möjliga kunskap om marknadsföring.
  • • grundläggande kunskaper rörande grafisk design.
  • • teoretiska och praktiska kunskaper inom webmarketing.
  • • vissa kunskaper inom enklare videoredigering.
  • • kunskap om budgetering, prognoser och trendanalys.
  • • kunskaper om regler och metoder för bokföring.
  • • praktiska kunskaper kring något av de vanligare bokföringsprogrammen.
  • • tillräckligt djup inblick i branschens samtliga områden, så att eleven med trygghet kan inträda i en yrkesroll inom/relaterad till musikindustrin och underhållningsbranschen.
  Efter utbildningen Music Business Program kan du t.ex:
   • • jobba som artist manager
   • • jobba som music A&R
   • • boka spelningar, arrangera festivaler och event
   • • jobba med marknadsföring inom musik och marknadsföra musik och artister
   • • jobba för organisationer som STIM, NCB, SAMI, ifpi m.fl.
   • • jobba på skivbolag och musikförlag som Universal, Warner, BMG, Sony m.fl.
   • • jobba på independentbolag
   • • jobba med music management och som music manager
   • • starta eget skivbolag, förlag, produktionsbolag eller annat typ av företag inom musikbranschen

  Utbildningens format:

  Utbildningen är indelad i en teoretisk och en praktisk del om ca 50% vardera.
  Den teoretiska delen tenteras av med ett antal delprov samt ett slutprov. Den praktiska delen utgörs av ett flertal uppgifter som ska genomföras och lämnas in för bedömning. Teorilektioner genomförs i olika block som avslutas med ett teoriprov.

  Under alla våra öppettider finns alltid en handledare att tillgå för praktisk hjälp och rådfrågning. Vidare har varje klass en klassföreståndare för sakfrågor och vägledning.
  Allt praktiskt arbete utförs utanför schemalagd tid.

  Utbildningens längd: 12 månader (heltid).
  Praktisk tid: Bokas individuellt utanför lektionstid.
  Ledigheter: Två veckor sommarlov och två veckor vinterlov.

  Betygsättning

  Betygssättningen består av två delar: teori och praktik. Det slutliga betyget på den teoretiska delen bygger på det genomsnittliga resultatet av delproven samt resultatet på utbildningens teoretiska slutprov. Det praktiska kunnandet betygssätts genom bedömning av olika praktiska övningar.
  För ett godkänt diplom ska eleven totalt uppnå 80% i slutbetyg. Slutbetyget visar separat procent för varje del av utbildningen. Dessutom krävs minst 90% närvaro på föreläsningar, seminarier, workshops etc.

  Slutbetyg ges i en svensk och en engelsk version. Utöver detta erhåller eleven efter avklarad utbilding ett Music Business Program Diploma. SAE Institute:s utbildningar, diplom och Degrees är internationellt erkända och väger tungt överallt i världen.

  Avgift och Ansökan:

  För utbildningens avgift och startdatum var god se prislista.

  Så här ansöker du:
  Kontakta SAE och boka en individuell intervju.
  Efter intervjun: Fyll i det medföljande ansökningsformuläret. Signera båda sidor.
  Posta formuläret till: SAE Institute Stockholm, Box 3042, 16903 Solna.
  Alternativt, fyll i onlineregistreringen.
  Betala in registreringsavgiften till SAE:s bankgiro: 5964-1977. Ange namn eller personnummer.
  Kontrollera att din ansökan har registrerats 3-4 arbetsdagar senare.

  Ansökningkrav:

  Gymnasiekompetens och över 18 år eller 21 år utan gymnasiekompetens. 
  Goda språkkunskaper inom engelska är nödvändiga.
  En individuell ansökningsintervju bokas in vid ansökan. Ta gärna med betyg och referenser.

  Exempel på ämnesområden och innehåll:

  Music Business Program är speciellt utformad för att utbilda framtida yrkesutövare inom den ständigt föränderliga miljön i musikbranschen. Detta uppnås genom en kombination av kunskap om musikbranschen från ett historiskt perspektiv, branschen idag, samt omvärldsanalys och framtidsutsikter.

  Utöver detta innehåller utbildningen även omfattande praktisk övning inom flera väsentliga områden.

  Alla utbildningar på SAE är indelade i moduler. Nedan följer några exempel på moduler/ämnen som ingår i Music Business Program:

  Ämnesområden

  • • Musikbranschens aktörer och deras funktion
  • • Musikjuridik
  • • Upphovsrätt
  • • Kontraktutformning och innehåll
  • • Projektplanering
  • • Budgetering
  • • Presentationsteknik
  • • Artistisk profilering
  • • Arrangemang
  • • Musikproduktion
  • • Inspelning
  • • Mixning/Mastering
  • • Marknadsföring
  • • Search engine optimization (SEO)
  • • Search engine marketing (SEM)
  • • Networking
  • • Distribution
  • • Grafisk profilering
  • • Web-profilering
  • • Social media optimization (SMO)
  • • Merchandise
  • • Företagsformer
  • • Företagsekonomi
  • • Bokföring

  Praktiska övningar

  De praktiska övningarna relaterar till de teoretiska ämnena och innefattar bl.a:
  • • Hitta och presentera en lämplig artist/grupp att samarbeta med.
  • • Ta fram en marknadsplan till sin artist.
  • • Ta fram reklamartiklar som går i linje med den artistiska profilen (Merchandise).
  • • Planering av produktionen av en EP inkl. tidsplan, kostnader, musiker m.m.
  • • Planering av spelningar, en mindre turné eller liknande event.
  • • Framställning av pressmaterial.
  • • Design av webbsida, med hänsyn tagen till genre, artistisk profil etc.
  • • Analys av distributionsmetoder.
  • • Presentation av en affärside med tillhörande affärsplan, budget etc.
  • • Skriva ett CV.

  Utöver detta tillkommer ett slutprojekt som innefattar samtliga av ovan nämnda områden. Här ska eleven skriftligt och muntligt presentera en fullständig marknadsplan för en artist, ihop med grafik i både tryckt och digitalt format, samt en strategi för webmarketing av detta.

  Hämta broschyrer och prislista här Anmäl dig online här
  Om du har några frågor om utbildningarna så är du varmt välkommen kontakta oss på stockholm.support@sae.edu.