Creative Media Education
Språk

Utbildningar

Content

SAE Institute har möjlighet att erbjuda ett antal utbildningsprogram och kurser. 

Du kan klicka på utbildningarna nedan för detaljerad information från SAE Institute Stockholm.

För aktuella utbildningsstarter, se här


Audio Diploma

SAEs olika diplomaprogram har erhållit erkännanden från mediabranschen och från den akademiska världen i mer än 25 år. Dessa intensiva program är grunden i alla våra utbildningsvägar och erbjuder eleven "hands-on" praktisk träning på hög nivå i kombination med avancerade teoretiska studier.

Denna kombination ger våra elever den kunskap och färdighet de behöver för att kunna jobba i den konkurrensintensiva bransch som mediabranschen är. Diplomaprogrammet är också början på elevernas fortsatta studier.


Audio Production Program

Audio Production Program är en praktisk produktionsinriktad yrkesutbildning, för professionellt arbete med ljud- och musikproduktion, inom studio, musik, film, spel, reklam och andra medier.

Den är 18 månader med teorilektioner på kvällstid och mycket praktisk träning. Praktiska tider bokas individuellt under SAEs öppettider (vardagar 10-22 & lördagar 10-19). 

APP är utformad för att ge eleven en gedigen teoretisk och praktisk kunskap och ett kreativt lyft. Den djupgående teorin och stora mängden praktisk träning, ger den spetskompetens som behövs för en framgångsrik karriär, både som anställd och som företagare.

Utexaminerade elever blir mycket väl förtrogna med ljud- och produktionsutrustning och olika arbetsflöden. Detta i kombination med ett internationellt diplom, ger ett stort självförtroende.

Mångfalden av praktiska övningar ger eleven en egen portfolio med olika arbetsprover, efter utbildningen.

Audio Engineering Program

Audio Engineering Programriktar sig främst till de som vill arbeta professionellt med ljud inom
bl.a. musik, studio, Live/PA, Tv, radio, akustik, film och ljudläggning.

Utbildningen är intensiv och kreativ. Detta görs med en kombination av djupgående praktik och teori, samt mycket individuell praktisk träning. Den ger en gedigen grund och spetskompetens för att utmärka sig i ljudbranschen.

Utexaminerade elever blir mycket väl förtrogna med utrustning, dess användningsområden och arbetsflöden.

Detta i kombination med ett internationellt diplom, ger ett stort självförtroende i en fortsatt karriär.
Den stora mängden praktiska övningar, ger eleven en egen portfolio med arbetsprover efter utbildningen.
För ytterliggare akademisk fördjupning inom ett specifikt område, kan elever fortsätta sina studier genom
att studera Bachelor of Arts Degree, på ett av SAEs Degree-Campus runt om i världen.

Music Business Diploma


Music Business Program

Music Business Program är en av SAE Institutes senaste utbildningar, som har tagits fram för att bemöta behovet av mångsidiga och dynamiska yrkesutövare inom en bransch i ständig förnyelse.

Utbildningen är på heltid och sträcker sig över ett år. Studieåret omfattar 48 veckors studier där veckorna innehåller ett antal föreläsningar, workshops och seminarier inom olika områden, hållna av experter inom branschen.
Utöver detta ska varje elev organisera sina praktiska arbeten som utförs individuellt så väl som i grupp.

Utbildningen berättigar eleven till studiestöd från CSN.

Certificate

SAEs certifikatkurser är idealiska för dig som funderar på en karriär inom tex. digital musikproduktion. Certifikatprogrammen är fristående från våra större utbildningar och kan ses som ett komplement till dessa.


Electronic Music Production

Electronic Music Production är en 6 månader lång utbildning om tekniken, arrangemanget, komponerandet och ljudet bakom modernt musikskapande. Programmet kombinerar grunderna och fundamenten inom digital musikproduktion med personlig kreativitet.

SAE har mer än 30 års erfarenhet inom utbildning, ett stort företagsnätverk och personal som är professionellt yrkesverksamma. Detta i kombination med vårt utrustningsutbud och dess höga tillgänglighet ger ett stort mervärde för våra elever.

Songwriting & Music Production

  Songwriting & Music Production (SMP) är en av SAE Institute Stockholms senaste kurser. Kursen vilar på SAEs väl beprövade grund inom ljud- och produktionsteknik, varvat med låtskrivande, textförfattande, arrangemang och musikbranschkunskap.

  SAE Stockholm har flertalet yrkesverksamma och framgångsrika låtskrivare, producenter och ljudtekniker i personalen, som tillsammans med ett stort nätverk inom den etablerade musikindustrin ger en mycket reell och verklighetsanknuten utbildning. 

  Audio Degree


  BA/BSc (Hons.) Audio Production

  We are proud to be able to offer further studies in Advanced Audio and Music Production at Bachelor level. A Degree (total 180 ECTS including SAE Diploma) designed by us and validated by Middlesex University.

  Our BA/BSc (Hons.) Audio Production (English language delivery)* is an unique opportunity to deepen and further both practical and theoretical skills through taught lectures, seminar and group studies, as well as individual research. Beyond this, our BA/BSc (Hons.) Audio Production gives you a strong academic foundation upon which you can build your further career and development. With a Bachelors Degree you will be able to continue to Masters and PhD level studies and have a much wider range of job opportunities including the international market.

  Read our Frequently Asked Questions in Swedish | in English

  Music Business Degree


  BA/BSc (Hons.) Music Business

  More information on the Bachelor of Music Business will be available soon.
  To stay updated on news, content and course starts, please fill out the form below.

  Music Business Information list


  We are proud to be able to offer further studies in Music Business at Bachelor level. A Degree (total 180 ECTS including SAE Diploma) designed by us and validated by Middlesex University.

  Our BA/BSc (Hons.) Music Business (English language delivery)* is an unique opportunity to deepen and further both practical and theoretical skills through taught lectures, seminar and group studies, as well as individual research. Beyond this, our BA/BSc (Hons.) Music Business gives you a strong academic foundation upon which you can build your further career and development. With a Bachelors Degree you will be able to continue to Masters and PhD level studies and have a much wider range of job opportunities including the international market.