.

Creative Media Education
Språk

Utbildningar

Content

SAE Institute har möjlighet att erbjuda ett antal utbildningsprogram och kurser. 

Du kan klicka på utbildningarna nedan för detaljerad information från SAE Institute Stockholm.

För aktuella utbildningsstarter, se här


Audio Diploma

SAEs olika diplomaprogram har erhållit erkännanden från mediabranschen och från den akademiska världen i mer än 25 år. Dessa intensiva program är grunden i alla våra utbildningsvägar och erbjuder eleven "hands-on" praktisk träning på hög nivå i kombination med avancerade teoretiska studier.

Denna kombination ger våra elever den kunskap och färdighet de behöver för att kunna jobba i den konkurrensintensiva bransch som mediabranschen är. Diplomaprogrammet är också början på elevernas fortsatta studier.


Audio Production Program

Audio Production Program är en praktisk produktionsinriktad yrkesutbildning för dig som vill bli professionell musikproducent eller ljudproducent, och arbete med ljud- och musikproduktion inom studio, musik, film, TV, spel, reklam, radio och andra medier.

Den är 18 månader med teorilektioner på kvällstid och mycket praktisk träning. Praktiska tider bokas individuellt under SAEs öppettider (vardagar 10-22 & lördagar 10-19). 

APP är utformad för att ge eleven en gedigen teoretisk och praktisk kunskap och ett kreativt lyft. Den djupgående teorin och stora mängden praktisk träning, ger den spetskompetens som behövs för en framgångsrik karriär, både som anställd och som företagare.

Utexaminerade elever blir mycket väl förtrogna med ljud- och produktionsutrustning och olika arbetsflöden. Detta i kombination med ett internationellt diplom, ger ett stort självförtroende.

Mångfalden av praktiska övningar ger eleven en egen portfolio med olika arbetsprover, efter utbildningen.

Audio Engineering Program

Audio Engineering Programriktar sig främst till de som vill arbeta professionellt med ljud inom
bl.a. musik, studio, Live/PA, Tv, radio, akustik, film och ljudläggning.

Utbildningen är intensiv och kreativ. Detta görs med en kombination av djupgående praktik och teori, samt mycket individuell praktisk träning. Den ger en gedigen grund och spetskompetens för att utmärka sig i ljudbranschen.

Utexaminerade elever blir mycket väl förtrogna med utrustning, dess användningsområden och arbetsflöden.

Detta i kombination med ett internationellt diplom, ger ett stort självförtroende i en fortsatt karriär.
Den stora mängden praktiska övningar, ger eleven en egen portfolio med arbetsprover efter utbildningen.
För ytterliggare akademisk fördjupning inom ett specifikt område, kan elever fortsätta sina studier genom
att studera Bachelor of Arts Degree, på ett av SAEs Degree-Campus runt om i världen.

Music Business Diploma


Music Business Program

Music Business Program

Music Business Program är en av SAE Institutes senaste utbildningar, som har tagits fram för att bemöta behovet av mångsidiga och dynamiska yrkesutövare inom en bransch i ständig förnyelse.
Utbildningen är på heltid och sträcker sig över ett år. Studieåret omfattar 48 veckors studier där veckorna innehåller ett antal föreläsningar, workshops och seminarier inom olika områden, hållna av experter inom branschen.
Utöver detta ska varje elev organisera sina praktiska arbeten som utförs individuellt så väl som i grupp.
Utbildningen berättigar eleven till studiestöd från CSN.

Bakgrund

 • • Siktar du på en karriär inom musik- och underhållningsbranschen?
 • • Vill du starta ditt egna produktionsbolag, musikförlag eller skivbolag?
 • • Vill du jobba som promotor eller eventarrangör?
 • • Är du en låtskrivare eller artist som vill veta mer om den bransch du är verksam inom?
 • • Vill du lära dig hur du bättre lyckas med att nå ut med dina låtar i konkurrensen?
 • • Vill du skapa morgondagens musiktjänst?

Som namnet antyder är denna utbildning främst inriktad på de affärsmässiga, administrativa, finansiella och juridiska aspekterna av musik- och underhållningsindustrin.

Musik är ständigt närvarande i vår omgivning. Förutom den musik vi själva väljer att lyssna på exponeras vi även för musik i reklam, TV, filmer, datorspel, på gymmet, i klädaffären, i hissen o.s.v. Bakom denna musik finns alltid en upphovsman, kreatören till själva verket. I steget mellan kreatören och den färdiga låten som vi lyssnar på finns en rad olika aktörer. Musiken ska upptäckas, arrangeras, produceras, spelas in, marknadsföras, distribueras o.s.v. Dessutom måste man boka spelningar, arrangera turnéer, festivaler och andra event, allt för att upprätta den fysiska kontakten mellan artister och konsumenterna samt tillhandahålla upplevelser för fansen. Vidare ska alla dessa steg finansieras av någon, och detta måste göras enligt gällande reglement.

Man inser snabbt att musik- och underhållningsbranschen är mycket omfattande, och oerhört komplex!

Musikbranschen har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Med internets intågande i vår vardag har många saker förändrats, däribland hur vi konsumerar musik. Detta har ändrat förutsättningarna för i princip alla aktörer på marknaden, både till det positiva, men även negativt. I och med detta har dock många nya dörrar till musikbranschen öppnats. 

Med en pågående reform och oanade möjligheter inför framtiden är detta helt klart en av de mest spännande branscherna just nu!

Målsättning:

Målsättningen är att eleven efter avklarad utbildning ska ha:
 • • djupast möjliga kunskap om musikbranschen, dess uppbyggnad, dess aktörer och deras funktion.
 • • största möjliga insikt i de modeller och metoder som används inom musikindustrin.
 • • grundläggande kunskap om juridiken inom musikbranschen.
 • • lärt sig tolka och förstå kontrakt.
 • • en ökad förståelse för artistisk profilering.
 • • förståelse för vikten av rätt arrangemang och produktion.
 • • praktiska kunskaper inom musikproduktion gällande vanliga musikprogram och utrustning i en inspelningsstudio.
 • • djupast möjliga kunskap om marknadsföring.
 • • grundläggande kunskaper rörande grafisk design.
 • • teoretiska och praktiska kunskaper inom webmarketing.
 • • vissa kunskaper inom enklare videoredigering.
 • • kunskap om budgetering, prognoser och trendanalys.
 • • kunskaper om regler och metoder för bokföring.
 • • praktiska kunskaper kring något av de vanligare bokföringsprogrammen.
 • • tillräckligt djup inblick i branschens samtliga områden, så att eleven med trygghet kan inträda i en yrkesroll inom/relaterad till musik- och underhållningsindustrin.

  Utbildningens format:

  Utbildningen är indelad i en teoretisk och en praktisk del om ca 50% vardera.
  Den teoretiska delen tenteras av med ett antal delprov samt ett slutprov. Den praktiska delen utgörs av ett flertal uppgifter som ska genomföras och lämnas in för bedömning. Teorilektioner genomförs i olika block som avslutas med ett teoriprov.

  Under alla våra öppettider finns alltid en handledare att tillgå för praktisk hjälp och rådfrågning. Vidare har varje klass en klassföreståndare för sakfrågor och vägledning.
  Allt praktiskt arbete utförs utanför schemalagd tid.

  Utbildningens längd: 12 månader (heltid).
  Praktisk tid: Bokas individuellt utanför lektionstid.
  Ledigheter: Två veckor sommarlov och två veckor vinterlov.

  Betygsättning

  Betygssättningen består av två delar: teori och praktik. Det slutliga betyget på den teoretiska delen bygger på det genomsnittliga resultatet av delproven samt resultatet på utbildningens teoretiska slutprov. Det praktiska kunnandet betygssätts genom bedömning av olika praktiska övningar.
  För ett godkänt diplom ska eleven totalt uppnå 80% i slutbetyg. Slutbetyget visar separat procent för varje del av utbildningen. Dessutom krävs minst 90% närvaro på föreläsningar, seminarier, workshops etc.

  Slutbetyg ges i en svensk och en engelsk version. Utöver detta erhåller eleven efter avklarad utbilding ett Music Business Program Diploma. SAE Institute:s utbildningar, diplom och Degrees är internationellt erkända och väger tungt överallt i världen.

  Avgift och Ansökan:

  För utbildningens avgift och startdatum var god se prislista.

  Så här ansöker du:
  Kontakta SAE och boka en individuell intervju.
  Efter intervjun: Fyll i det medföljande ansökningsformuläret. Signera båda sidor.
  Posta formuläret till: SAE Institute Stockholm, Box 3042, 16903 Solna.
  Alternativt, fyll i onlineregistreringen.
  Betala in registreringsavgiften till SAE:s bankgiro: 5964-1977. Ange namn eller personnummer.
  Kontrollera att din ansökan har registrerats 3-4 arbetsdagar senare.

  Ansökningkrav:

  Gymnasiekompetens och över 18 år eller 21 år utan gymnasiekompetens. 
  Goda språkkunskaper inom engelska är nödvändiga.
  En individuell ansökningsintervju bokas in vid ansökan. Ta gärna med betyg och referenser.

  Exempel på ämnesområden och innehåll:

  Music Business Program är speciellt utformad för att utbilda framtida yrkesutövare inom den ständigt föränderliga miljön i musikbranschen. Detta uppnås genom en kombination av kunskap om musikbranschen från ett historiskt perspektiv, branschen idag, samt omvärldsanalys och framtidsutsikter.

  Utöver detta innehåller utbildningen även omfattande praktisk övning inom flera väsentliga områden.

  Alla utbildningar på SAE är indelade i moduler. Nedan följer några exempel på moduler/ämnen som ingår i Music Business Program:

  Ämnesområden

  • • Musikbranschens aktörer och deras funktion
  • • Musikjuridik
  • • Upphovsrätt
  • • Kontraktutformning och innehåll
  • • Projektplanering
  • • Budgetering
  • • Presentationsteknik
  • • Artistisk profilering
  • • Arrangemang
  • • Musikproduktion
  • • Inspelning
  • • Mixning/Mastering
  • • Marknadsföring
  • • Search engine optimization (SEO)
  • • Search engine marketing (SEM)
  • • Networking
  • • Distribution
  • • Grafisk profilering
  • • Web-profilering
  • • Social media optimization (SMO)
  • • Merchandise
  • • Företagsformer
  • • Företagsekonomi
  • • Bokföring

  Praktiska övningar

  De praktiska övningarna relaterar till de teoretiska ämnena och innefattar bl.a:
  • • Hitta och presentera en lämplig artist/grupp att samarbeta med.
  • • Ta fram en marknadsplan till sin artist.
  • • Ta fram reklamartiklar som går i linje med den artistiska profilen (Merchandise).
  • • Planering av produktionen av en EP inkl. tidsplan, kostnader, musiker m.m.
  • • Planering av spelningar, en mindre turné eller liknande event.
  • • Framställning av pressmaterial.
  • • Design av webbsida, med hänsyn tagen till genre, artistisk profil etc.
  • • Analys av distributionsmetoder.
  • • Presentation av en affärside med tillhörande affärsplan, budget etc.
  • • Skriva ett CV.

  Utöver detta tillkommer ett slutprojekt som innefattar samtliga av ovan nämnda områden. Här ska eleven skriftligt och muntligt presentera en fullständig marknadsplan för en artist, ihop med grafik i både tryckt och digitalt format, samt en strategi för webmarketing av detta.

  Hämta broschyrer och prislista här Anmäl dig online här
  Om du har några frågor om utbildningarna så är du varmt välkommen kontakta oss på stockholm.support@sae.edu.

  Certificate

  SAEs certifikatkurser är idealiska för dig som funderar på en karriär inom tex. digital musikproduktion. Certifikatprogrammen är fristående från våra större utbildningar och kan ses som ett komplement till dessa.


  Electronic Music Production

  Electronic Music Production är en 6 månader lång utbildning om tekniken, arrangemanget, komponerandet och ljudet bakom modernt musikskapande. Programmet kombinerar grunderna och fundamenten inom digital musikproduktion med personlig kreativitet.

  SAE har mer än 30 års erfarenhet inom utbildning, ett stort företagsnätverk och personal som är professionellt yrkesverksamma. Detta i kombination med vårt utrustningsutbud och dess höga tillgänglighet ger ett stort mervärde för våra elever.

  Songwriting & Music Production

   Songwriting & Music Production (SMP) är en av SAE Institute Stockholms senaste kurser. Kursen vilar på SAEs väl beprövade grund inom ljud- och produktionsteknik, varvat med låtskrivande, textförfattande, arrangemang och musikbranschkunskap.

   SAE Stockholm har flertalet yrkesverksamma och framgångsrika låtskrivare, producenter och ljudtekniker i personalen, som tillsammans med ett stort nätverk inom den etablerade musikindustrin ger en mycket reell och verklighetsanknuten utbildning. 

   Audio Degree


   BA/BSc (Hons.) Audio Production

   We are proud to be able to offer further studies in Advanced Audio and Music Production at Bachelor level. A Degree (total 180 ECTS including SAE Diploma) designed by us and validated by Middlesex University.

   Our BA/BSc (Hons.) Audio Production (English language delivery)* is an unique opportunity to deepen and further both practical and theoretical skills through taught lectures, seminar and group studies, as well as individual research. Beyond this, our BA/BSc (Hons.) Audio Production gives you a strong academic foundation upon which you can build your further career and development. With a Bachelors Degree you will be able to continue to Masters and PhD level studies and have a much wider range of job opportunities including the international market.

   Read our Frequently Asked Questions in Swedish | in English

   Music Business Degree


   BA/BSc (Hons.) Music Business

   More information on the Bachelor of Music Business will be available soon.
   To stay updated on news, content and course starts, please fill out the form below.

   Music Business Information list


   We are proud to be able to offer further studies in Music Business at Bachelor level. A Degree (total 180 ECTS including SAE Diploma) designed by us and validated by Middlesex University.

   Our BA/BSc (Hons.) Music Business (English language delivery)* is an unique opportunity to deepen and further both practical and theoretical skills through taught lectures, seminar and group studies, as well as individual research. Beyond this, our BA/BSc (Hons.) Music Business gives you a strong academic foundation upon which you can build your further career and development. With a Bachelors Degree you will be able to continue to Masters and PhD level studies and have a much wider range of job opportunities including the international market.